Zelf zonnepanelen kopen en op uw dak plaatsen is één van de meest voordelige manieren om over duurzame stroom te beschikken. U weet dan zeker dat de stroom echt duurzaam is. Een zonneboiler zet zonne-energie om in warmte voor tapwater en verwarming. Het zijn eenvoudige en bewezen technieken.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in stroom. Het is een fabel dat wanneer de zon niet schijnt je niets opwekt. Op een bewolkte dag leveren jouw panelen ook elektriciteit. Gemiddeld wordt 15% van het zonlicht omgezet in elektriciteit. Met 12 tot 14 panelen wek je het gebruik van een gemiddeld gezin op en in 2 tot 3 jaar heeft een zonnepaneel al meer CO2-uitstoot bespaard dan het kostte om het paneel te maken. Daarna leveren jouw zonnepanelen nog 22 jaar milieuvoordeel!

Bereken het aantal panelen

Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3000-3500 kWh elektriciteit. Een zonnepaneel van 400Wp, levert circa 360 kWh per jaar op. U deelt uw verbruik dus door 360 voor het aantal panelen dat u grofweg nodig heeft. Veel nauwkeuriger is de online tool Zonatlas. Met de tool bepaalt u aan de hand van de dakligging nauwkeurig zelf hoe groot uw systeem wordt, hoeveel deze gaat kosten en wat de terugverdientijd is. Klik HIER voor de online zonne-check!

Wat is salderen?

De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die je terug levert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die je afneemt. Dit heet salderen. Alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik betaal je verbruikskosten, energiebelasting en btw. LET OP! deze regeling geldt nog tot 2025. Het kabinet heeft een voorstel gedaan om de regeling daarna stapsgewijs af te bouwen. 

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/plan-kabinet-afbouw-salderingsregeling-zonnepanelen

Bij een postcoderoosproject werkt het anders. De energie die daar wordt opgewerkt wordt verkocht aan de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM). De opbrengst wordt gebruikt om de kosten voor de opgerichte energiecoöperatie en onderhoud van de installatie te dekken. Wat er met het eventuele overschot gebeurt wordt door de leden van de energiecoöperatie bepaalt. De deelnemers aan een postcoderoosproject krijgen de energiebelasting terug over hun aandeel in de opwekte energie.

Inspiratie uit de regio

Een goed voorbeeld doet volgen. Lees hier  inspirerende verhalen van Groene Montferlanders die aan de slag gingen met het verduurzamen van hun woningen.