Privacybeleid Energie Montferland Klimaat Neutraal U.A.

Versie 2.0

Laatst gewijzigd op: 3 september  2018

De Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal heeft als doel het opzetten van projecten die bijdragen aan energiebesparing en de duurzame energieopwekking in de gemeente voor en door de inwoners en bedrijven uit de gemeente. Zij heeft hierbij de volgende missie:

1.     Bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zodat de gemeente Montferland in 2030 klimaatneutraal is. Hierbij samen met inwoners, ondernemingen, instellingen en overheid inzetten op:

a.     Besparing van energie in gebouwen en bedrijfsprocessen

b.     En het op duurzame wijze lokaal energie opwekken.

Hierbij rekening te houden met de belangen van mens, milieu en natuur en daarmee minder afhankelijk te zijn van andere partijen.

Wij bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens van onze leden, bestuursleden en relaties. De gegevens die wij bewaren zijn voornaam, achternaam, eventueel bedrijfsnaam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en EAN aansluitnummer. Als wij een adreswijziging ontvangen dan verwijderen wij de oude gegevens. Voor onze administraties (waar ook persoonsgegevens in voorkomen) hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Soms bewaren we belangrijke en/of opvallende stukken langer dan deze termijn vanwege historisch belang.

De wet

De algemene verordening gegevensbescherming stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren. Deze eisen zijn:

·       Toestemming voor het verwerken van de gegevens.

·       Juist en nauwkeurig bijhouden van de gegevens.

·       Beveiligen van de gegevens.

·       Op verzoek inzage verlenen in de opgeslagen gegevens.

·       Uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Systemen

De Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal verwerkt persoonsgegevens op de computers van de secretaris en penningmeester, deze zijn voorzien van actuele  gangbare beveiligingssoftware, of centraal dropbox.

Waarom bewaren wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om u te informeren. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor administratieve processen, zoals het versturen van de contributiefacturen en nieuwsbrieven.

Beeldmateriaal

Het komt voor dat wij tijdens bijeenkomsten foto’s maken waar personen op staan. Deze gebruiken wij in de communicatie, bijvoorbeeld op de website en in nieuwsbrieven. Bij opening van een bijeenkomst vragen we hiervoor toestemming.

Kan ik zien welke persoonsgegevens de Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal van mij verwerkt?

Persoonsgegevens worden digitaal in een beveiligde omgeving geadministreerd. Bij de secretaris zijn jouw persoonsgegevens die we bewaren door jou in te zien. Bij een schriftelijk verzoek vragen wij wel een kopie van een identiteitsbewijs.

De bescherming van de gegevens

Alle bewaarde persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor die personen die gegevens vanuit hun functie/rol daadwerkelijk nodig hebben. Bij een mailing aan meerdere e-mailadressen wordt de ‘BCC’ gebruikt.

Datalekken

Uiteraard doet de Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal er alles aan om de in dit document genoemde persoonsgegevens niet in handen van derden, die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, te laten vallen. Gebeurt dit wel, dan spreken we over een datalek. Wij zijn wettelijk verplicht dergelijke lekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal kun je contact opnemen met de voorzitter.

Toestemming

Bij aanmelding als lid, het inschrijven voor een van onze activiteiten, het aanmelden voor een nieuwsbrief of een andere aanmelding bij onze organisatie vragen wij om akkoord te gaan met het privacybeleid. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geef je toestemming voor het feit dat de Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal je persoonsgegevens gebruikt voor de in dit document genoemde doeleinden.

Wijzigingen privacystatement

De Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. De meest actuele versie van dit privacystatement is altijd te raadplegen via www.montferlandklimaatneutraal.nl

Contactgegevens

Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal U.A.

Luijhorststraat 3

6941 RD Didam

T: 06-533 559 39

E: info@montferlandklimaatneutraal.nl