een nieuw postcoderoos project met nieuwe regels.

Dit jaar is er een nieuwe regeling voor postcoderoos (PCR) projecten. Zoals zo vaak zitten hier voor en nadelen aan. Wij zijn als EMK druk bezig om ons in te lezen en webinars te volgen over de nieuwe regeling. Inmiddels heeft zich in Didam een enthousiaste ondernemer gemeld die een deel van haar dak beschikbaar wil stellen voor een PCR project. Een uitgebreid interview kunt u lezen via deze link

Mogelijk nieuw project?

Inmiddels zijn de vooronderzoeken afgerond. Zo is er een sterkteberekening voor de daken gemaakt, is de stroomaansluiting bij Liander gecheckt en is er een eerste businesscase opgesteld. Voorlopig staan alle lichten op groen en hebben we subsidie aangevraagd voor dit project. Begin 2022 starten we met de werving van deelnemers aan dit project, zodat als de subsidie wordt toegekend we direct van start kunnen met het projectplan en de aanbesteding.

Laatste nieuws:

Inmiddels is er subsidie toegezegd voor dit project en is er ook een projectnaam: De Zonnige Boerin. 

Momenteel wordt de businesscase verder uitgewerkt (prijzen veranderen snel). We verwachten uiterlijk in de laatste week van januari 2022 uitsluitsel te kunnen geven of we door kunnen gaan met dit project.

???

Nieuw project?