Wie wij zijn

Duurzaamheid betekent voor mij het respecteren van de 3P’s.

People, Planet and Prosperity. 

Dat houd in, gebruik wat je nodig hebt, geen fossiele brandstoffen, terugdringen CO2. Onze kinderen en hun kinderen willen ook genieten van onze aarde. Wij verkwisten 40% energie, stoppen hiermee kost niets. Iedereen kan verduurzamen, Verduurzaam naar je eigen tempo en portemonnee maar begin “NU” niet morgen.

Hoe het begon

In het najaar 2015 kwam Paul Meijer in contact met Frank van Minnen en Marije Schulten van de gemeente Montferland. Hij wilde graag wat doen en zocht medestanders uit de gemeente. Al snel kwamen hier Bart Jan Krouwel en Martijn Groenendaal bij. Hun eerste actie was een informatie avond in februari 2016. Hier vertelde Joep Meijer, de zoon van Paul, een verhaal over de klimaatbeweging in de stad Austin in Texas VS waar hij woont. Daarnaast vertelde Martijn Groenendaal over zijn werk bij windturbinefabrikant Lagerwey. Door deze avond werden nog een aantal mensen enthousiast en is de werkgroep verder vergroot.

In de zomer is een gesprek geweest met wethouder Walter Gerritsen en de raadswerkgroep Duurzame Energie. Zij stonden positief tegenover dit burgerinitiatief en wilden een eventuele energiecoöperatie wel financieel steunen. Daarna is met de voorbereidingen voor de oprichting van de coöperatie begonnen.

De energiecoöperatie

Op 19 december 2016 zijn de statuten bij notaris Van der Reijt en Reijenga in ’s-Heerenberg ondertekend. Hiermee werd de energiecoöperatie een feit. Met de oprichting van de energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal U.A. willen we projecten opzetten die bijdragen aan energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gemeente voor en door de inwoners en bedrijven uit de gemeente. De energiecoöperatie zal de kar trekken bij een gezamenlijk initiatief voor bijvoorbeeld aanschaf van zonnepanelen of een energiebesparingsactie in de buurt.

Missionstatement

Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal heeft de volgende missie, die door de leden
wordt onderschreven:
Bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zodat de gemeente Montferland in 2030 klimaatneutraal is. Hierbij samen met inwoners, ondernemingen, instellingen en overheid inzetten op:

a. besparing van energie in gebouwen en bedrijfsprocessen;
b. en het op duurzame wijze lokaal energie opwekken.

Hierbij rekening te houden met de belangen van mens, milieu en natuur en daarmee minder afhankelijk te zijn van andere partijen.

Het actief zijn ten behoeve bovenstaande met een coöperatieve organisatie, voor en bestuurd door die inwoners.

De statuten

Hier vindt u de statuten van de Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal U.A.

Bestuur:

Voorzitter: Bart Jan Krouwel
Secretaris: Marije Schulten
Penningmeester: Silvia Bloemberg

Onze gegevens:

Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal U.A.
Adres: Luijnhorststraat 3, 6941 RD Didam
Telefoon: 06 – 533 559 39
E-mail: info@montferlandklimaatneutraal.nl
Iban: NL18 RABO 0315 4437 31
K.v.K. nr: 67515835

Achterste rij vlnr: Eef Scholten, Paul Schröder, Martin Vreman, Frank van Minnen, Paul Meijer
Onderste rij vlnr: Dave Beker,
Bart Jan Krouwel, Marije Schulten

Van links naar rechts:
Paul Aukes, Marije Schulten,
Bart Jan Krouwel, Paul Meijer,
Eef Scholten en zittend notaris Reijenga.