Wat is de Diemse Zon!

Dit is ons eerste postcoderoos project in Didam. Het project is in samenwerking met de woningcorporatie Plavei gerealiseerd. Plavei heeft hiervoor 3 daken beschikbaar gesteld waarop voor 15 jaar onze zonnepanelen mogen liggen. Plavei wekt met eigen panelen ook stroom op voor de algemene voorzieningen van het gebouw. 

De hoeveelheid opgewekte energie wordt maandelijks bijgewerkt aan de hand van de meterstanden (Liander).

Fase 1 ( juli 2019) Ludgerusstraat & Singel: 400 certificaten van 275 Wp. (Begrote opbrengst per jaar 217 KWh)

Totale opbrengst 2020: 96.569 kWh ofwel 241,4 kWh per certificaat. 

Totale opbrengst tot 1 oktober 2021: 83,870 kWh (per certificaat 210 kWh)

=======================================================

Fase 2 ( augustus 2020) Lockhorststraat: 192 certificaten beschikbaar van 275 Wp. (Begrote opbrengst per jaar 217 KWh)

Totale opbrengst 2020: 6258 kWh ofwel 32,6 kWh per certificaat.

Totale opbrengst tot 1 oktober 2021: 42.185 kWh (per certificaat 220kWh)

Ludgerusstraat Didam

Installatiedatum: juni 2019

Vermogen zonnepanelen: 71,5 kWp

Singel 64 Didam

Installatie datum: juli 2019

Vermogen zonnepanelen: 38,7 kWp

Lockhorststraat Didam

Installatie datum: juli 2020

Vermogen zonnepanelen: 156 panelen – 53 kWp