Een collectief zonnedak is een interessant alternatief als u zonnepanelen niet op uw eigen woning kan of wil leggen of “gewoon” duurzaam wilt investeren met een beter rendement dan uw spaarrekening. Naast het feit dat u een positieve bijdrage levert aan een duurzamer milieu, levert het u persoonlijk ook een financieel rendement op. Zo kunt u toch zelf duurzame energie opwekken en levert u een bijdrage aan het verduurzamen van uw leefomgeving.

Hoe werkt het?

Op een groot dak van een bedrijf of instelling, bijvoorbeeld een sporthal of stal, worden panelen gelegd. Iedereen die in deze postcode of de daaraan grenzende postcode woont kan 1 of meerdere panelen kopen. De energiecoöperatie investeert in het plaatsen van de zonnepanelen. U ontvangt jaarlijks een korting op de energienota. Daarnaast betalen deelnemers geen energiebelasting op de gezamenlijk opgewekte zonne-energie. Hiermee is de terugverdientijd van zonnepanelen bij een postcoderoosproject even lang als op je eigen dak.

Wat is een postcoderoos project?

De postcoderoosregeling, oftewel de Regeling Verlaagd Tarief is een belastingmaatregel voor particuliere huishoudens die zelf in de nabijheid van hun woonomgeving duurzame energie willen opwekken. De term komt voort uit het in 2013 gesloten Energieakkoord voor Duurzame Groei. Hoewel de regeling bedoeld is voor een groot scala aan verschillende methodes van energieopwekking, wordt hij voornamelijk gebruikt voor zonne-energie.

Postcoderoos project Diemse Zon

Met dit initiatief wil de EMK ruim 600 panelen plaatsen voor mensen die zelf geen panelen op het dak kunnen leggen. Hiervoor heeft woningcorporatie Plavei om niets de daken van drie appartementengebouwen in Didam beschikbaar gesteld. Zelf komen er voor Plavei ook een aantal panelen op de daken voor het gebruik van de lift en verlichting in de gebouwen. Het project wordt door een werkgroep in samenwerking met de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij), gemeente Montferland en Plavei ontwikkeld en uitgevoerd.

Mee doen? neem contact op via email info@montferlandklimaatneutraal.nl

Windenergie

Windenergie is een belangrijke bron van duurzame energie, echter is de impact op de omgeving (nog) veel groter dan zonnepanelen. We zullen er echter niet aan kunnen ontkomen om windenergie in te zetten om de klimaatdoelstellingen tijdig te halen. Op dit moment zijn er in onze gemeente vooralsnog nog geen plannen voor windmolens.