Samenwerken aan duurzaamheid

Wij zijn een groep burgers uit de gemeente Montferland die zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde en alle gevolgen die dit met zich meebrengt. Hieraan willen we lokaal in onze eigen omgeving wat aan doen. Daarom hebben wij op 19 december 2016 een energiecoöperatie opgericht. Deze energiecoöperatie wil samen met gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties uit de gemeente Montferland werken aan een klimaatneutrale gemeente. Dat betekent dat er geen extra CO2 wordt uitgestoten dan dat er wordt opgenomen. Een gesloten kringloop dus. Dit doen we op vrijwillige basis, zonder winstoogmerk.

Hiervoor gaan we verschillende initiatieven en projecten opstarten waarover u meer kan lezen onder de thema’s: energie opwekken en energie besparen. We hopen natuurlijk dat u onze leefomgeving ook een warm hart toedraagt en uw steentje de komende jaren gaat bijdragen, met of
zonder onze hulp.