Informatieavond derde dak zonnepanelen Diemse Zon goed bezocht.

Op woensdagavond 15 januari heeft de energie coöperatie Montferland klimaatneutraal onder goede belangstelling voldoende kandidaten geworven om de laatste fase van het project Diemse Zon in Didam af te kunnen sluiten. Er waren nog 190 certificaten te verdelen, de belangstelling hiervoor was groot. De komende weken zullen de definitieve contracten worden getekend. In totaal zijn nu 590 certificaten van 275 WP uitgegeven waarmee de energie coöperatie een mooie eerste stap heeft gezet in traject om de gemeente Montferland energie klimaatneutraal te maken.

Nu willen we graag een of meerdere postcoderoos projecten gaan realiseren in een van de andere kernen.

Gelet op de ervaring die we hebben opgedaan met het project Diemse Zon, kijken we bij voorkeur naar ’s-Heerenberg, maar als er eerder mogelijkheden zijn in een van de andere kernen dan willen we daar graag mee aan de slag.

Hiervoor hebben we wel geschikte daken nodig!

We doen dan ook een oproep aan ondernemers die ook een steentje bij willen dragen aan het streven om Montferland klimaatneutraal te maken om hun dak beschikbaar te stellen voor een postcoderoos project.

Bij deze dan ook de oproep aan geinteresseerden kijk op onze website: www.montferlandklimaatneutraal.nl

Onder het kopje samen energie opwekken kunt u meer informatie vinden over hoe een postcoderoos project werkt. Onder het kopje nieuws: kunt u de folder van het project Diemse Zon vinden met kosten en opbrengsten.

Heeft u belangstelling stuur dan een mailtje naar info@montferlandklimaatneutraal.nl met daarin:

·      in hoeveel certificaten/panelen u geinteresseerd bent

·      heeft u een locatie/dak waarop de panelen gelegd kunnen worden

·      welke rol u zou willen spelen in dit project

Klik hier om de aangepast folder derde dak te downloaden